ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH & THCS THỊ TRẤN VĨNH THUẬN

Chiều ngày 06/10/2018, Liên đội Trường TH & THCS Thị Trấn Vĩnh Thuận tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2018 – 2019.

15

Đại biểu dự Đại hội

             Đại hội đã được nghe Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ trước báo cáo tình hình hoạt động, cũng như kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội năm 2017-2018. Đồng thời, Ban chỉ huy Liên đội cũng đề ra phương hướng và nhiệm vụ trong năm học 2018-2019. Sau khi Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ 2017 – 2018 tuyên bố từ nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ 2018 – 2019.

17Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ mới.

            Trước khi khép lại chương trình Đại hội, các em nhận được lời phát biểu chỉ đạo và chúc mừng của cô Trần Thị Bích Ngọc, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Và đồng thời đại diện Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ mới cũng đã phát biểu hứa hẹn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một số hình ảnh Đại hội: