Học sinh đạt Chỉ huy đội giỏi tỉnh Kiên Giang năm 2018

hjk

Phần dự thi của học sinh trường do em: Trần Minh Chọn chỉ huy Đội

 

edc

Thành tích đạt được của em: “Trần Minh Chọn” Chỉ huy Đội giỏi và Phụ trách Sao giỏi tỉnh Kiên Giang năm 2018

h56

Em: Trần Minh Chọn hoàn thành chương trình trại huấn luyện chỉ huy Đội tỉnh Kiên Giang năm học 2017 – 2018