HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN VĨNH THUẬN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2017-2018

Hội khỏe Phù Đổng huyện Vĩnh Thuận lần thứ XVII năm học 2017-2018  khai mạc vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 08 tháng 02 năm 2018 tại trường TH&THCS Thị Trấn Vĩnh Thuận.

h5h19h6h10

h15h16