HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.

Ngày 25 tháng 9 vừa qua, Công đoàn phối hợp cùng Ban giám hiệu trường TH & THCS Thị Trấn Vĩnh Thuận tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức năm học 2018 – 2019.

Đến dự hội nghị, nhà trường vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Chuyên viên Phòng GD & ĐT Vĩnh Thuận. Cùng sự có mặt của tất cả cán bộ công chức viên chức trong nhà trường.

02

 

 Đoàn Chủ tịch thông qua các báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 2017 – 2018

       Hội nghị đã thông qua các báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết  Hội nghị 2017 – 2018, đồng thời đưa ra các phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 – 2019. Nhìn chung, tập thể đơn vị đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị 2017 – 2018. Trên cơ sở đó nhà trường đề ra những chỉ tiêu mới để tập thể phấn đấu hoàn thành trong năm 2018 – 2019.

03 

Đại biểu tập trung nghiên cứu các chỉ tiêu Nghị quyết.

    Hội nghị kết thúc trong không khí hân hoan và phấn khởi. Tập thể cán bộ công chức, viên chức nhà trường sẽ cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt Nghị quyết mà hội nghị đã đề ra.

BAN BIÊN TẬP