HỘI THI TIN HỌC TRẺ KHỐI HỌC SINH PHỔ THÔNG NĂM 2017

Hội thi Tin học trẻ khối học sinh phổ thông huyện Vĩnh Thuận năm 2017 được tổ chức tại trường TH & THCS thị trấn Vĩnh Thuận vào lúc 7h30′ ngày 27 tháng 4 năm 2017.

h12h11

 

h13

h8h4

h7