LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016 – 2017

IMG_2811IMG_2809   Lễ khai giảng trường TH & THCS Thị Trấn Vĩnh Thuận tổ chức ngày 5/9/2016