Thành tích CBGVNV

DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH

IMG_20151219_103129

 

Ông : Nguyễn Văn Tân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2013 – 2014 đến năm học 2014 -2015