TIẾP THU CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2018

    Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 8 năm 2018, tại trường THCS Thị Trấn Vĩnh Thuận,  tập thể cán bộ giáo viên trường TH & THCS Thị Trấn Vĩnh Thuận tham gia lớp học Bồi dưỡng Chính trị hè cho cán bộ giáo viên do Phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận tổ chức. Cùng tham gia lớp học này còn có tập thể cán bộ giáo viên các trường THCS Thị Trấn Vĩnh Thuận, TH & THCS Vĩnh Bình Nam và trường Mẫu giáo Phong Đông.
    Ngày làm việc thứ nhất (25/8/2018) các học viên được nghe đồng chí Lê Văn Gìn – Huyện Ủy viên, Phó Trưởng Ban tuyên giáo huyện Vĩnh Thuận – trao đổi các vấn đề liên quan đến Nghị quyết Hội nghị TW 7 Khóa XII. Trong đó đồng chí tập trung phân tích các nội dung : Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”;Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”;Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”;Các vấn đề về Luật An ninh mạng.

gin bdctri

 

Ông Lê Văn Gìn – Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban tuyên giáo huyện Vĩnh Thuận
    Sáng ngày 26/8/2018 lớp học tiếp tục được nghe bà Ngô Thị Ngọc Hạnh – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận –  trình bày về hai nội dung: Tình hình Giáo dục Đào tạo của tỉnh Kiên Giang nói chung, huyện  Vĩnh Thuận nói riêng trong năm học 2017-2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019; Các vấn đề về chuyên môn theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, cũng như những định hướng của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Thuận trong thời gian tới.
hanh bdctri
Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh – Phó trưởng Phòng GD & ĐT Vĩnh Thuận
    Đây là hoạt động thường niên của Phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận, nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên những vấn đề chính trị xã hội trọng tâm, liên quan trực tiếp đến công tác giáo dục. Từ đó từng đơn vị cũng như mỗi cá nhân giáo viên có định hướng lập kế hoạch hoạt động cho phù hợp với Chủ trương, đường lối của Đảng.

Ban biên tập.