Tổ Xã Hội

Phạm Văn Tình

Trần Thị Tám

Cao Thị Minh Sang

 

Trương Văn Xiêm

Đỗ Thị Bích Hạnh

Nguyễn  Anh Đào

Phan Văn Giang

Lê Như Ý