Trò chơi kéo co

 

image

Cuộc thi giữa 7A và 7B

image

9A và 9B

image

Trận chung kết giữa 9A và lớp 8