Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 3947/BGDDT‐ NGCBQLGD, Sáng ngày 15/08/2023 Chi Bộ trường TH & THCS Thị trấn Vĩnh Thuận  tham dự Chương trình “Bộ trưởng gặp gỡ nhà giáo,cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục, Đào tạo năm 2023″

Chương trình do Bộ GD&ĐT phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu chính được đặt tại trụ sở cơ quan Bộ GD&ĐT, kết nối với các tỉnh, thành phố qua 63 điểm cầu của các sở GD&ĐT.

Chương trình là dịp để Bộ trưởng thông tin về tình hình của ngành; chia sẻ, động viên đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục trong cả nước chuẩn bị năm học mới.

Đồng thời qua Chương trình, Bộ trưởng lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục hiện nay; giúp việc định hướng chính sách phù hợp để phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành GD-ĐT và thực hiện thành công đổi mới GD-ĐT.