Tin tức giáo dục

NGÀY HỘI GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH THUẬN  LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015 – 2016

NGÀY HỘI GIÁO DỤC HUYỆN VĨNH THUẬN LẦN THỨ NHẤT NĂM 2015 – 2016

      Ngày Hội Giáo Dục huyện Vĩnh Thuận lần thứ nhất năm 2015 – 2016 được tổ chức tại trường: “TH và THCS Thị Trấn Vĩnh Thuận” ngày 12/03/2016.

Tin tức

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN VĨNH THUẬN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2017-2018

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN VĨNH THUẬN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2017-2018

Hội khỏe Phù Đổng huyện Vĩnh Thuận lần thứ XVII năm học 2017-2018  khai mạc vào lúc 7 giờ 00 phút ngày 08 tháng 02 năm 2018 tại trường TH&THCS Thị Trấn Vĩnh Thuận.