Giới thiệu

Trường TH&THCS Thị Trấn Vĩnh Thuận được thành lập năm 2016 theo Quyết định số 746/2016/QĐ-UB, ngày 07/6/2016 của UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, trường được xây dựng trên đường Nguyễn Thành Nhơn thuộc khu phố Vĩnh Phước 2, Thị Trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, có diện tích 30.000 m2 với 16 phòng, 4 phòng làm việc để đáp ứng được yêu cầu cơ bản của việc dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2017 – 2018, trường có 15 giáo viên trực tiếp giảng dạy, 100% trình độ đạt chuẩn trong đó có 15 giáo viên có trình độ đại học đạt tỷ lệ 100%. Số học sinh là 235 Chia thành 8 lớp. Trường có tổ chức Chi bộ Đảng gồm 22 đảng viên, liên tục đạt cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Các tổ chức: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Ban Đại diện cha mẹ học sinh đều hoạt động tích cực, góp phần cùng nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.