TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG ” HỌC TẬP SUỐT ĐỜI”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 30/09/2019, trường TH & THCS Thị Trấn Vĩnh Thuận tổ chức lễ phát đông tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời cho tất cả cán bộ giáo viên và học sinh trong toàn trường.