Sinh hoạt dưới cờ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tiết Sinh hoạt dưới cờ  trường TH-THCS Thị Trấn là tiết Giáo dục tập thể được quy định trong Chương trình giáo dục. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hình thành và phát triển các năng lực, phẩm chất cho học sinh.

Mỗi tiết Sinh hoạt dưới cờ, sau nghi lễ chào cờ trang nghiêm, Liên đội nhà trường cùng với lớp được phân công thực hiện chủ điểm tuần lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giá trị sống …theo chủ đề, chủ điểm.