VĨNH THUẬN ĐẠT CHUẨN HUYỆN NÔNG THÔN MỚI

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 02/6/2022, Phó thủ tướng Thường trực chính phủ Phạm Bình Minh đã ký quyết định số 669/QĐ-TTg về việc công nhận Huyện Vĩnh Thuận, tỉnh kiên Giang đạt chuẩn huyện Nông thôn mới.

Lễ công bố quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang công nhận xã Vĩnh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới

Vĩnh Thuận là huyện vùng xa, xuất phát điểm đi lên xây dựng nông thôn mới của huyện còn thấp, đặc biệt là hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường,.. cần nguồn lực đầu tư lớn. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương cùng sự nổ lực của toàn thể nhân dân huyện Vĩnh Thuận đến nay huyện Vĩnh Thuận đã đạt được đích đến là trở thành huyện nông thôn mới với nhiều kết quả tích cực.

Huyện nông thôn mới Vĩnh Thuận

Qua 10 năm phấn đấu, cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Thuận, phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện được chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt vai trò tại địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư hiệu quả. Diện mạo nông thôn của huyện nhiều thay đổi, đời sống người dân nâng lên đáng kể.

Ảnh một góc Thị trấn Vĩnh Thuận

Giai đoạn 2021-2025 có 7/7 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, có ít nhất 01 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; toàn huyện đạt 100% tiêu chí nông thôn mới nâng cao; 76,9% đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn đạt 60-70 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 90%; 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch. Giai đoạn 2025-2030, phấn đấu từ 03 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu 11/13; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 75-85 triệu đồng/năm, không còn hộ nghèo; tỷ lệ tham gia BHYT đạt từ 95% trở lên; y tế phục vụ sức khỏe cộng đồng đều đạt. Dịp này, có 27 tập thể và 51 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận tặng giấy khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.