Unit 11. SCIENCE AND TECHNOLOGY_Giáo Viên: Đỗ Thị Thuý Anh

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Unit 11. SCIENCE AND TECHNOLOGY_Giáo Viên: Đỗ Thị Thuý Anh
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử, Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin Unit-11-Changing-roles-in-society-Lesson-1-Getting-started-1.pptx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 2.17 MB
Ngày chia sẻ 27/04/2024
Lượt xem 75
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về