Bài 1. THIẾT BỊ VÀO – RA

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Bài 1. THIẾT BỊ VÀO – RA
Loại tài nguyên Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin TIN-HOC-7-BAI-1.pptx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 9.88 MB
Ngày chia sẻ 24/04/2024
Lượt xem 60
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về